Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το επιμελητήριο Ευβοίας οργανώνει σεμινάρια για Υγιεινή Τροφίμων με πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ . Το σεμινάριο είναι απαραίτητο σε κάθε επαγγελματία που χειρίζεται τρόφιμα. Η τιμή συμμετοχής είναι 50 €. Για πληροφορίες από το Επιμελητήριο Ευβοίας πατήστε εδώΣύνδεσμος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Επί έναν χρόνο καταλύματα και εστιατόρια διανέμουμε στους πελάτες μας ερωτηματολόγιο σχετικά με την περιοχή, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της. Σκοπός της έρευνας είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να γνωρίζουμε το προφίλ του επισκέπτη της περιοχής μας. Από τις απαντήσεις των ερωτώμενων στόχος του έρωτηματολογίου ( που τυπώθηκε στα Ελληνικά και τα Αγγλικά και απαντήθηκε ανώνυμα) είναι να γνωρίσουμε τις ηλικιακές, κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επιλέγουν τον τόπο μας, να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα και τις δυσλειτουργίες της τουριστικής υποδομής της περιοχής μας, ώστε σε δεύτερη φάση να εκπονήσουμε ένα σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, βασισμένο σε στατιστικά στοιχεία.
Το ερωτηματολόγιο έχει επιμεληθεί ο Αθανάσιος Θεοχάρης, οικονομολόγος, ο οποίος προσφέρθηκε να κάνει την συγκέντρωση των στοιχείων και την ανάλυση τους, η οποία θα παρουσιαστεί στις Ροβιές σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.